Egzamin gimnazjalny 2017. Wyniki w powiecie skarżyskim. Skarżysko-Kościelne najlepsze.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin....

Read more
Egzamin gimnazjalny 2015 - wyniki w powiecie skarżyskim. Kościelne najlepsze, katastrofa w Łącznej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin. Wyniki...

Read more
Egzamin gimnazjalny 2014. Skarżysko Kościelne najlepsze w powiecie

W poniedziałek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminów gimnazjalnych w poszczególnych powiatach i...

Read more

Szkolny Dzień Profilaktyki

27 listopada w Zespole Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym odbył się Dzień Profilaktyki, w ramach którego pedagog p.Renata Wiatr zorganizowała dla uczniów spektakle profilaktyczne przedstawione przez aktorów Impresariatu Artystycznego „Inspiracja ” z Krakowa.

Dla klas I – III był to spektakl pt. „Psoty nie z tej ziemi”, który dotyczył szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa zarówno w kontaktach z innymi ludźmi - zwłaszcza nieznajomymi; bezpieczeństwa w korzystaniu z nowoczesnych mediów - komputer, Internet, telefon jak i w kontaktach ze światem przedmiotów, urządzeń, miejsc jak np. ulica, plac zabaw, lodowisko. Klasy IV – VI obejrzały spektakl „Nad przepaścią”, który był opowieścią o konieczności stawiania sobie życiowych celów i dążenia do nich, opowieścią o potrzebie pasji i konsekwencji, która jest niezbędna do realizacji marzeń. Spektakl poruszał również tematykę używek i różnego rodzaju „wspomagaczy”. Uczniowie gimnazjum obejrzeli program pt. „Punkt zwrotny” poruszający problem konsekwencji, jakie niosą za sobą uzależnienia we wszelakiej formie – od nikotyny, przez alkohol po prawdziwą zmorę naszych czasów – narkotyki. Przedstawione w spektaklu sytuacje miały wywołać pewną refleksję – czy warto? Odpowiedź jest prosta – oczywiście, że nie warto!
Powyższe programy profilaktyczne odbyły się dzięki finansowemu wsparciu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Skarżysku Kościelnym, za co dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne oraz uczniowie dziękują. 


Renata Wiatr