Egzamin gimnazjalny 2017. Wyniki w powiecie skarżyskim. Skarżysko-Kościelne najlepsze.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin....

Read more
Egzamin gimnazjalny 2015 - wyniki w powiecie skarżyskim. Kościelne najlepsze, katastrofa w Łącznej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin. Wyniki...

Read more
Egzamin gimnazjalny 2014. Skarżysko Kościelne najlepsze w powiecie

W poniedziałek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminów gimnazjalnych w poszczególnych powiatach i...

Read more

Rozstrzygnięcie konkursu „Jestem bezpieczny na drodze”

W ramach Szkolnego Dnia Profilaktyki w Zespole Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym 27 listopada został rozstrzygnięty konkurs „Jestem bezpieczny na drodze”.

Konkurs zaadresowany był do uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej, organizatorami jego były: wychowawca klasy Ib p.Małgorzata Lisowska i pedagog szkolny p.Renata Wiatr. Konkurs został poprzedzony wieloma działaniami profilaktycznymi jak np. dwukrotne spotkania z funkcjonariuszami policji dotyczącymi bezpieczeństwa, rozdanie uczniom odblasków, lekcjami wychowawczymi, obserwacją ruchu drogowego, praktyczną nauką przechodzenia przez ulicę, zapoznaniem uczniów ze znakami drogowymi w związku z bezpiecznym poruszaniem się pieszych. Do organizatorów wpłynęły 32 prace konkursowe.
Wyniki konkursu:
I miejsce
Wiktoria Wiatr - klasa Ia
Maja Rosińska – klasa IIb
Szymon Woźniak – klasa III
II miejsce
Wiktoria Stefańska - klasa IIa
Michał Kozieł – klasa IIa
Gabriela Karpeta - klasa III
III miejsce
Amelia Rosińska – klasa Ib
Nadia Kocia – klasa Ib
Oliwia Miernik – klasa IIb
Wyróżnienie
Julia Borowska - klasa Ia
Aleksandra Skrzypczyk – klasa Ia
Jan Jabłoński – klasa Ia
Igor Jakubiec – klasa Ia
Klaudia Skorek – klasa Ib
Maksymilian Gąska – klasa Ib
Miłosz Szymański - – klasa IIa
Patryk Staszałek – klasa III

Organizatorzy konkursu oraz uczniowie serdecznie dziękują Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Skarżysku Kościelnym za wsparcie w realizacji działań profilaktycznych. 


Renata Wiatr