Egzamin gimnazjalny 2017. Wyniki w powiecie skarżyskim. Skarżysko-Kościelne najlepsze.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin....

Read more
Egzamin gimnazjalny 2015 - wyniki w powiecie skarżyskim. Kościelne najlepsze, katastrofa w Łącznej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin. Wyniki...

Read more
Egzamin gimnazjalny 2014. Skarżysko Kościelne najlepsze w powiecie

W poniedziałek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminów gimnazjalnych w poszczególnych powiatach i...

Read more

Bezpieczeństwo w trakcie ferii zimowych

W Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym we wtorek 10 lutego odbyło się spotkanie uczniów klas I – VI z dzielnicowym st. sierż. Ireneuszem Borowcem poświecone tematyce bezpieczeństwa w trakcie ferii zimowych.

Spotkanie zorganizowała pedagog szkolny Renata Wiatr. Temat bezpieczeństwa jest dobrze znany uczniom – takie zajęcia obywają się cyklicznie co roku – jednak w ramach profilaktyki należy uczniom systematycznie przypominać o zasadach bezpieczeństwa - w ruchu drogowym, w miejscach, w pobliżu których nie można się bawić, zakazie wchodzenia na zamarznięte zbiorniki. Omówione zostały zasady: organizacji kuligów oraz korzystania ze środków komunikacji. Dzielnicowy przypomniał zasady bezpieczeństwa dzieci w domu. Poruszony został również temat bezpiecznego korzystania z Internetu oraz przypomniane zostały uczniom ważne numery telefonów do służb ratowniczych. Spotkanie dotyczyło również tematyki kontaktów z obcymi osobami. Po spotkaniu pedagog Renata Wiatr i wychowawca klasy Ib Małgorzata Lisowska przypomniały uczniom o ogłoszonym konkursie profilaktyczno – plastycznym „Bezpieczne zabawy zimą”. Mamy nadzieję, że dzieci skorzystały ze spotkania i bezpiecznie spędzą ferie zimowe. 


Renata Wiatr