Egzamin gimnazjalny 2017. Wyniki w powiecie skarżyskim. Skarżysko-Kościelne najlepsze.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin....

Read more
Egzamin gimnazjalny 2015 - wyniki w powiecie skarżyskim. Kościelne najlepsze, katastrofa w Łącznej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin. Wyniki...

Read more
Egzamin gimnazjalny 2014. Skarżysko Kościelne najlepsze w powiecie

W poniedziałek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminów gimnazjalnych w poszczególnych powiatach i...

Read more

Egzamin gimnazjalny 2015 - wyniki w powiecie skarżyskim. Kościelne najlepsze, katastrofa w Łącznej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin. Wyniki szkół poznamy 3 lipca. Powiat skarżyski wypadł w tym roku wyjątkowo słabo, z 5 w 2014 roku pozycji wśród powiatów spadł na 12. Wpłynął na to miejsce słabszy wynik ze Skarżyska i katastrofalny z Łącznej.


Oto nasz ranking opracowany na podstawie średnich wyników z poszczególnych przedmiotów. W rankingu najpierw podajemy sumę punktów, dalej średnie gminne - język polski, historia, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język angielski poziom podstawowy.

1.Skarżysko-Kościelne 95,01 punktów (20,67 język polski + 20,04 historia + matematyka 12,35 + przedmioty przyrodnicze 14,27 + język angielski, poziom podstawowy 27,68)

2.Bliżyn 92,72 punktów (19,84 język polski + 19,26 historia + matematyka 13,28 + przedmioty przyrodnicze 13,05 + język angielski, poziom podstawowy 27,29)

3.Suchedniów 91,09 punktów (19,75 język polski + 19,77 historia + matematyka 11,96 + przedmioty przyrodnicze 13,76 + język angielski, poziom podstawowy 25,85)

4.Skarżysko-Kamienna 90,61 punktów (19,02 język polski + 19,42 historia + matematyka 12,96 + przedmioty przyrodnicze 13,55 + język angielski, poziom podstawowy 25,66)

5.Łączna 80,61 punktów (18,71 język polski + 16,91 historia + matematyka 12,16 + przedmioty przyrodnicze 11,59 + język angielski, poziom podstawowy 21,24)

Paulina Baran


Świętokrzyskie na tle innych województw osiągnęło ósme miejsce z testów z polskiego, historii, WOS – u i matematyki, przyroda – miejsce siódme, nieco gorzej angielski – część rozszerzona miejsce piętnaste, podstawowa trzynaste. Egzamin gimnazjalny składał się z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z wybranego języka obcego nowożytnego.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi wskazuje, z czym uczniowie poradzili sobie lepiej, z czym trochę gorzej. Analiza i interpretacja tekstu kultury z języka polskiego, zadanie z historii sprawdzające umiejętność wyszukiwania i porównywania informacji pozyskiwanych z różnych źródeł, z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością odczytywania i wykorzystywania informacji z tekstu i rysunku. Języki obce na poziomie podstawowym najlepiej wypadły w zakresie rozumienia ze słuchu, na wysokim poziomie jest także znajomość funkcji językowych w języku angielskim.

Z wyników województwa świętokrzyskiego dość zadowolony jest wicekurator oświaty, Grzegorz Bień.

- Z każdego z egzaminów nasi gimnazjaliści idealnie wypadli o jeden punkt poniżej średniej krajowej. Nie jest to może wynik, który na pierwszy rzut oka skłania do jakiejś szczególnej radości, ale chciałbym zwrócić uwagę, że ta sytuacja nie zmienia się właściwie od ubiegłego roku.

Podobnie w części humanistycznej jest mocny wzrost wyniku z historii i wiedzy o społeczeństwie, bo aż o cztery punkty procentowe.

- Generalnie ta pierwsza ocena musi być przynajmniej dostateczna, można mówić o niezłym wyniku naszych uczniów - stwierdza wicekurator.

Paulina Pałka