Egzamin gimnazjalny 2017. Wyniki w powiecie skarżyskim. Skarżysko-Kościelne najlepsze.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin....

Read more
Egzamin gimnazjalny 2015 - wyniki w powiecie skarżyskim. Kościelne najlepsze, katastrofa w Łącznej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin. Wyniki...

Read more
Egzamin gimnazjalny 2014. Skarżysko Kościelne najlepsze w powiecie

W poniedziałek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminów gimnazjalnych w poszczególnych powiatach i...

Read more

Egzamin gimnazjalny 2017. Wyniki w powiecie skarżyskim. Skarżysko-Kościelne najlepsze.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin. Przedstawiamy wyniki z powiatu skarżyskiego.
Najlepszy wynik uzyskali gimnazjaliści z gminy Skarżysko-Kościelne, która po roku przerwy wróciła na fotel lidera. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda u lidera ubiegłorocznego – gminy Łączna, która z pierwszego miejsca spadła na czwarte.

Oto nasz ranking z powiatu skarżyskiego opracowany na podstawie średnich wyników z poszczególnych przedmiotów.

W rankingu najpierw podajemy sumę punktów, dalej średnie z poszczególnych przedmiotów - język polski, historia, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy nowożytny, który zdawała największa liczba osób - poziom podstawowy. Liczby poza nawiasem to miejsce w rankingach w 2016 roku – pierwsza liczba, w 2015 – druga liczba.

1. Skarżysko-Kościelne101.76 punktów (24,35 język polski + 21,14 historia + 12,74 matematyka + 15,86 przedmioty przyrodnicze + 27,67 język angielski, poziom podstawowy) 3 miejsce w powiecie w 2016 roku; 1 miejsce 2015;

2. Skarżysko-Kamienna – 95,22 punktów (22,04 język polski + 18,16 historia + 12,80 matematyka + 14,28 przedmioty przyrodnicze + 27,94 język angielski, poziom podstawowy ) – 2 miejsce w powiecie w 2016 roku; 4 w 2015;

3. Bliżyn – 89,11 punktów (20,08 język polski + 16,35 historia + 12,69 matematyka + 13,40 przedmioty przyrodnicze + 26,59 język angielski, poziom podstawowy ) – 5 miejsce w powiecie w 2016 roku; 2 w 2015;

4. Łączna – 87,88 punktów (21,41 język polski + 17,44 historia + 12,15 matematyka + 13,22 przedmioty przyrodnicze + 23,66 język angielski, poziom podstawowy ) – 1 miejsce w powiecie w 2016 roku; 5 miejsce w 2015.

5. Suchedniów – 86,78 punktów (21,56 język polski + 17,65 historia + 10,56 matematyka + 13,43 przedmioty przyrodnicze + 23,58 język angielski, poziom podstawowy ) – 4 miejsce w powiecie w 2016 roku; 3 miejsce w 2015.

http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/skarzysko-kamienna/a/egzamin-gimnazjalny-2017-wyniki-w-powiecie-skarzyskim-skarzyskokoscielne-najlepsze,12189499/