Egzamin gimnazjalny 2017. Wyniki w powiecie skarżyskim. Skarżysko-Kościelne najlepsze.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin....

Read more
Egzamin gimnazjalny 2015 - wyniki w powiecie skarżyskim. Kościelne najlepsze, katastrofa w Łącznej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin. Wyniki...

Read more
Egzamin gimnazjalny 2014. Skarżysko Kościelne najlepsze w powiecie

W poniedziałek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminów gimnazjalnych w poszczególnych powiatach i...

Read more

Niezwykłe widowisko patriotyczne

Perfekcja i wzruszenie. Te dwa słowa wystarczą, aby oddać to, to obejrzeliśmy 10 listopada w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym.
Wydarzenie nosiło nazwę „Przystanek Niepodległość”, a jego uczestników powitali wójt gminy Zdzisław Woźniak i dyrektor szkoły Dorota Gibas.

Jego uczestnicy odwrócili chronologię i przenieśli nas od 2018 roku do przełomowych dla naszego kraju wydarzeń z listopada 1918 rokuPodczas wieczornicy można było usłyszeć piosenki patriotyczne, które nawiązywały do walki o niepodległość i wolności naszego kraju. Artyści stanęli na wysokości zadania, publiczność była zachwycona, wykonanie pieśni i wierszy stało na najwyższym poziomie. Wieczornicę przygotowali Beata Pastuszka, Renata Wolska, Magdalena Mamcarz, Marzanna Dręga. Dekoracja: Agnieszka Pakuła. Obsługa techniczna: Krzysztof Wiśniewski.  Oświetlenie: Tomasz Dulęba i Paweł Kocia. Pomocy przy wykonaniu scenografii: Iwona Półtorak, Justyna Róg, Leszek Pastuszka, Piotr Dręga, Piotr Miernik.W Akademii udział wzięli: Piotr Stefański, Mikołaj Janowski, Tomasz Głuch. Rodzice uczniów Monika Kocia, Robert Gładyś, Artur Szumiał. Absolwenci szkoły: Marta Dręga, Andżelika Gruszczyńska, Anna Woźniak, Maciej Wolski, Maciej Gibas, Monika Wiatr, Julia Sasal, Blanka Figarska, Paulina Ulewińska, Julia Sadza, Gabriela Walas, Julita Karpeta oraz uczniowie szkoły. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek, który ufundował Wójt Gminy Skarżysko Kościelne, który był zarazem honorowym patronem. Za występ podziękowali przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak i wójt Zdzisław Woźniak.Redagujący składa wyrazy najgłębszego szacunku i uznania wykonawcom oraz osobom, które w ten wspaniały sposób uświetniły 100.lecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości.

Jacenty Kita