Egzamin gimnazjalny 2017. Wyniki w powiecie skarżyskim. Skarżysko-Kościelne najlepsze.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin....

Read more
Egzamin gimnazjalny 2015 - wyniki w powiecie skarżyskim. Kościelne najlepsze, katastrofa w Łącznej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin. Wyniki...

Read more
Egzamin gimnazjalny 2014. Skarżysko Kościelne najlepsze w powiecie

W poniedziałek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminów gimnazjalnych w poszczególnych powiatach i...

Read more

Jesienny Tydzień Profilaktyki

W Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym pedagog szkolny Renata Wiatr we współpracy z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zorganizowała Jesienny Tydzień Profilaktyki.

Uczniowie klas V i VI wzięli udział w warsztatach profilaktycznych pt. „Debata”. Program „Debata” przeznaczony jest dla młodzieży, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa, ma charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Zajęcia przeprowadziła pB. Turzyńska - trener mający uprawnienia do realizacji programu „Debata” z Ośrodka Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa” z Krakowa.
Uczniowie klas VII, VIII i III gimnazjum uczestniczyli w warsztatach „Smak życia czyli debata o dopalaczach”. Zajęcia w szkole prowadził profilaktyk terapii uzależnień ze Stowarzyszenia Pomocy „Arka Noego” p. S. Barańczyk. Celem programu było dostarczenie uczniom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. W szerszym kontekście profilaktyki zintegrowanej, celem jest także zwiększenie ostrożności w odniesieniu do innych substancji psychoaktywnych i zachowań ryzykownych. Ważne jest, aby uczniowie podejmowali zachowania prozdrowotne oraz aby umieli sięgać po pomoc w przypadkach doznawania szkód. Wymienione i zrealizowane w szkole programy profilaktyczne znajdują się w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, realizacja ich jest zalecana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Renata Wiatr