Egzamin gimnazjalny 2017. Wyniki w powiecie skarżyskim. Skarżysko-Kościelne najlepsze.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin....

Read more
Egzamin gimnazjalny 2015 - wyniki w powiecie skarżyskim. Kościelne najlepsze, katastrofa w Łącznej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin. Wyniki...

Read more
Egzamin gimnazjalny 2014. Skarżysko Kościelne najlepsze w powiecie

W poniedziałek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminów gimnazjalnych w poszczególnych powiatach i...

Read more

Turniej League of Legends dla gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych

W dniu 8 stycznia 2019 roku odbył się u nas w Szkole turniej League of Legends. W turnieju wzięło udział 4 drużyny: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku - Kościelnym, Szkoła Podstawowa im. Gen. Stanisława Maczka w Bliżynie, Gimnazjum nr 2, oraz Niepubliczne Gimnazjum nr 6 i Szkoła Podstawowa nr 4 w ZSP nr 4.
Po ciężkich bojach otrzymaliśmy następujące wyniki:
I miejsce -  Szkoła Podstawowa im. Gen. Stanisława Maczka w Bliżynie
II miejsce -  Gimnazjum nr 2 w Skarżysku - Kamiennej
III miejsce - Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku - Kościelnym
Na zakończenie turnieju Pani Dyrektor Joanna Romanowska wręczyła wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy oraz upominki rzeczowe. Zwycięzcom gratulujemy.