Egzamin gimnazjalny 2017. Wyniki w powiecie skarżyskim. Skarżysko-Kościelne najlepsze.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin....

Read more
Egzamin gimnazjalny 2015 - wyniki w powiecie skarżyskim. Kościelne najlepsze, katastrofa w Łącznej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin. Wyniki...

Read more
Egzamin gimnazjalny 2014. Skarżysko Kościelne najlepsze w powiecie

W poniedziałek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminów gimnazjalnych w poszczególnych powiatach i...

Read more

„Laleczka w miejsce walentynkowego serduszka”

Pod takim hasłem 14 lutego 2019 roku została przeprowadzona akcja finalna projektu „Wszystkie Kolory Świata” w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym.

Przygotowania do akcji zaczęły się już w listopadzie, wtedy to Wolontariusze #EsKaWu Szkolnego Klubu Wolontariatu przeprowadzili akcję zapoznającą społeczność szkolną z projektem. Wykorzystali w tym celu filmiki znajdujące się na płycie CD dołączonej do listu promocyjnego. Dodatkowo rozwiesili plakaty promujące akcję na ścianach szkoły. Zorganizowali spotkanie informacyjne na temat akcji dla wszystkich chętnych do wzięcia udziału w przedsięwzięciu. Zgłosiło się wielu uczniów, jednakże do końca wytrwało tylko 40. Dzieci i młodzież wycinali szablony laleczek, rodzice i starsza młodzież pomagali zszywać ciałka. Wypychanie odbywało się w dużej mierze na zajęciach świetlicowych, co bardzo mocno zintegrowało uczniów. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się akty urodzenia laleczek, na których wypisane były imiona laleczek, data urodzenia, kraj z którego pochodziły i najważniejsze wiadomości na ich temat. Laleczki prezentowane były na facebookowej stronie Szkolnego Klubu Wolontariatu. Same przytulanki cieszyły się ogromną popularnością wśród uczniów i nauczycieli - ogromną pomoc opiekunkom Wolontariatu i samym Wolontariuszom okazała Pani Agnieszka Pakuła – „Dobry Duch" tej wspaniałej inicjatywy. Liderką na rynku laleczkowym okazała się Lena Kwiatkowska, która wykonała aż 7 laleczek, należy dodać, iż każda pochodziła z innego kraju - reprezentowały one wszystkie kontynenty. Z równym zaangażowaniem szyli laleczki chłopcy - po dwie wykonali Patryk Jędrzejczyk i Patryk Paź z klasy 8b i Wiktor Winiarski z klasy 3b gimnazjum. Największe zaangażowanie grupowe wykazała klasa 3 wraz z wychowawczynią Panią Marzeną Dręgą, gdzie laleczki szyli wszyscy uczniowie. Pomysł na zorganizowanie finału akcji w Walentynki był spontaniczny. Zawsze staramy się, aby ten dzień był wyjątkowy w naszej placówce. Dlaczego nie wykorzystać święta, które rozgrzewa serducha małych i dużych do pomocy potrzebującym. Jak się okazało, wybraliśmy trafnie. Wszystkie laleczki - 69 sztuk - znalazły swoje miejsce w domach naszych milusińskich. Wiele wyjechało poza teren naszego miasta. Nauczyliśmy się jednego: MOŻEMY WIELE, JEŚLI DZIAŁAMY RAZEM. 

Naszą placówkę odwiedził reporter portalu internetowego Skarżysko24: http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/21927-wszystkie-kolory-swiata-charytatywne-laleczki-w-skarzysku-koscielnym.html

Małgorzata Paź i Małgorzata Bilska - opiekunki #EsKaWu Szkolnego Klubu Wolontariatu w Skarżysku Kościelnym