Egzamin gimnazjalny 2017. Wyniki w powiecie skarżyskim. Skarżysko-Kościelne najlepsze.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin....

Read more
Egzamin gimnazjalny 2015 - wyniki w powiecie skarżyskim. Kościelne najlepsze, katastrofa w Łącznej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin. Wyniki...

Read more
Egzamin gimnazjalny 2014. Skarżysko Kościelne najlepsze w powiecie

W poniedziałek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminów gimnazjalnych w poszczególnych powiatach i...

Read more

Eliminacje gminne OTWP w Skarżysku Kościelnym

 W środę, 27 marca, w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne odbyły się eliminacje gminne do 42. edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod nazwą „Młodzież zapobiega pożarom”.


Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
W eliminacjach zmagali się uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjum, zwycięzcy eliminacji szkolnych. Testy oceniała komisja konkursowa w składzie: st.kap. Marcin Kuźdub, st. kap. Marcin Jasiński, Dariusz Sasal, prezes OSP w Kierzu Niedźwiedzim, Marian Gładyś - prezes OSP w Grzybowej Górze i Tadeusz Chyb, prezes OSP Lipowe Pole 
W kategorii szkół podstawowych Komisja zakwalifikowała do eliminacji powiatowych następujące osoby:  I miejsce  – Zuzanna Materek (Grzybowa Góra), II – Amelia Kuźdub (Kierz Niedźwiedzi), III – Lena Sykuła  (Grzybowa Góra). Natomiast wśród uczniów klas VII i Gimnazjum pierwsza była Julia Sadza (Kierz Niedźwiedzi), drugie miejsce zajęła Zuzanna Lelonek (Skarżysko Kościelne),  trzecie Alicja Piasecka (Majków) 
Nagrody ufundowane przez Urząd Gminy Skarżysko Kościelne wręczał wójt gminy Jacek Bryzik.