Egzamin gimnazjalny 2017. Wyniki w powiecie skarżyskim. Skarżysko-Kościelne najlepsze.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin....

Read more
Egzamin gimnazjalny 2015 - wyniki w powiecie skarżyskim. Kościelne najlepsze, katastrofa w Łącznej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin. Wyniki...

Read more
Egzamin gimnazjalny 2014. Skarżysko Kościelne najlepsze w powiecie

W poniedziałek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminów gimnazjalnych w poszczególnych powiatach i...

Read more

42 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - etap wojewódzki

24 kwietnia 2019 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach zostały przeprowadzone wojewódzkie eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Wszystkich uczniów wraz z ich opiekunami przybyłych na eliminacje przywitał Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Robert Sabat.

Wśród zaproszonych gości przybyli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Będkowski, Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP st. bryg. Mirosław Pawlak oraz przedstawiciele Lasów Państwowych z nadleśnictwa w Radomiu.

Turniej składał się z dwóch etapów części pisemnej - testu i części ustnej, do której zostali zakwalifikowani uczniowie z największą ilością punktów z testu.

W przerwie, pomiędzy etapami eliminacji, młodzieży oraz opiekunom, zaprezentowano wyposażenie pojazdów pożarniczych. Przedstawiono także założenia kampanii społecznych "Stop pożarom traw” oraz „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

Zwycięzcy turnieju otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Powiat skarżyski reprezentowała Zuzanna Lelonek z Publicznego Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym zajmując ostatecznie IV miejsce. Gratulacje !!!.