Egzamin gimnazjalny 2017. Wyniki w powiecie skarżyskim. Skarżysko-Kościelne najlepsze.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin....

Read more
Egzamin gimnazjalny 2015 - wyniki w powiecie skarżyskim. Kościelne najlepsze, katastrofa w Łącznej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin. Wyniki...

Read more
Egzamin gimnazjalny 2014. Skarżysko Kościelne najlepsze w powiecie

W poniedziałek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminów gimnazjalnych w poszczególnych powiatach i...

Read more

Rozstrzygnięcie konkursu wielkanocnego

W dniu 29 kwietnia 2019r. miało miejsce uroczyste rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego „Wielkanocne zwierzątko”. W dziesiątej edycji konkursu wzięło udział 47 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Skarżysko Kościelne.

Jury w składzie Barbara Kocia, Monika Mączyńska i Agata Gula oceniło prace w dwóch kategoriach wiekowych. Ocenie podlegało: zgodność pracy z tematem konkursu, estetyka, wkład własny, pomysłowość.

Wyniki konkursu:

Klasy I – III
I miejsce – Aleksandra Drabik, Jakub Sulima
II miejsce – Izabela Stachera, Oktawian Wiatr
III miejsce – Daria Kocia, Wiktor Kondrak

Wyróżnienie – Maja Mąkosa

Klasy IV-VIII
I miejsce – Zuzanna Goryca, Emilia Juszczel
II miejsce – Julia Maciejczak, Weronika Winiarska
III miejsce – Judyta Borej, Nadia Kocia

Nagrody zostały ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminną Bibliotekę Publiczną.

Organizatorami konkursu była Gminna Biblioteka Publiczna i Szkoła Podstawowa w Skarżysku Kościelnym (M. Lisowska, M. Walachnia-Zawadzka).

Dziękujemy wszystkim uczniom za trud włożony w przygotowanie prac konkursowych a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Monika Walachnia-Zawadzka