Egzamin gimnazjalny 2017. Wyniki w powiecie skarżyskim. Skarżysko-Kościelne najlepsze.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin....

Read more
Egzamin gimnazjalny 2015 - wyniki w powiecie skarżyskim. Kościelne najlepsze, katastrofa w Łącznej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin. Wyniki...

Read more
Egzamin gimnazjalny 2014. Skarżysko Kościelne najlepsze w powiecie

W poniedziałek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminów gimnazjalnych w poszczególnych powiatach i...

Read more

Giełda szkół w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym

Uczniowie klas VIII i III gimnazjum w ramach działań podejmowanych z zakresu doradztwa zawodowego uczestniczyli w giełdzie szkół.

Swoją ofertę edukacyjną zaprezentowali uczniom przedstawiciele ośmiu placówek z powiatu skarżyskiego: I Liceum Ogólnokształcące; II Liceum Ogólnokształcące; Zespół Szkół Ekonomicznych; Zespół Szkół Technicznych; Zespół Szkół Samochodowo – Usługowych; Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych; Zakład Doskonalenia Zawodowego; Zespól Szkół Korpusu Kadetów. Ważne jest, aby uczniowie swoje decyzje dotyczące wyboru dalszej ścieżki kształcenia podejmowali zgodnie ze swoimi predyspozycjami i zdolnościami. Giełda cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów. Szkoły w ciekawy sposób przekazały informacje o możliwościach kształcenia.


Renata Wiatr