Egzamin gimnazjalny 2017. Wyniki w powiecie skarżyskim. Skarżysko-Kościelne najlepsze.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin....

Read more
Egzamin gimnazjalny 2015 - wyniki w powiecie skarżyskim. Kościelne najlepsze, katastrofa w Łącznej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin. Wyniki...

Read more
Egzamin gimnazjalny 2014. Skarżysko Kościelne najlepsze w powiecie

W poniedziałek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminów gimnazjalnych w poszczególnych powiatach i...

Read more

Wycieczka do Sanepidu

Pod koniec maja uczniowie klas trzecich Gimnazjum oraz ósmych Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym w ramach działań z preorientacji zawodowej odwiedzili Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Skarżysku-Kamiennej.

W trakcie zwiedzania Stacji uczniowie wraz z opiekunami mieli okazję zaznajomić się z zadaniami tej placówki oraz poznać zakres zadań i obowiązków pracowników. Uczniowie wzięli udział w ciekawych eksperymentach, badali twardość wody, mogli na własne oczy zaobserwować jak rozwijają się szczepy bakterii oraz wziąć udział w interesujących pokazach i prelekcjach przygotowanych przez pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. W trakcie pobytu w Stacji uczniowie odwiedzili cztery laboratoria zgrupowane w dwóch sekcjach :

SEKCJA BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

- Laboratorium Badania Żywności i Przedmiotów Użytku
- Laboratorium Badania Wody

SEKCJA BADAŃ FIZYCZNO-CHEMICZNYCH

- Laboratorium Badania Wody
- Laboratorium Badania Środowiska Pracy

Uczniowie w Laboratorium Badania Środowiska Pracy mieli okazję zapoznać się obowiązkami i wymaganiami jakie stawia się pracownikom różnych firm i instytucji przed podjęciem przez nich pracy. Wizyta była udana dzięki pracownikom Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, którzy niezwykle merytorycznie i wyczerpująco, a przy tym w interesujący sposób przekazali wiele cennych informacji uczniom. Szczególne uznanie i podziękowania ze strony opiekunów i Dyrekcji Szkoły należą się mamie jednego z uczniów - Pani Marioli Gładyś dzięki uprzejmości której udało się zorganizować tą wycieczkę oraz Pani Annie Chrzanowskiej Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej.