30 maja 2019 roku o godzinie 9.30 w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym odbył się II Międzyszkolny Turniej Szachowy pod patronatem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne Jacka Bryzika.

Do turnieju szachowego przystąpiło 27 uczestników z czterech szkół znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko Kościelne. Uczestnicy rywalizowali między sobą w trzech kategoriach wiekowych: klasy III-IV, klasy V-VI, klasy VII – IIIGIM. Najliczniejszą grupę – 16 osób – reprezentowali uczniowie z klas V-VI. Turniej rozgrywany był systemem szwajcarskim.

Uroczystego otwarcia turnieju dokonał wójt Gminy Skarżysko Kościelne Jacek Bryzik i pani dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym. Życzyli uczestnikom samych wygranych partii, po czym rozegrali mecz towarzyski z najmłodszym z zawodników – Adamem Maciejczakiem, uczniem Szkoły Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kierzu Niedźwiedzim.

Następnie dokonano kojarzenia par do pierwszych partii i rozpoczęto mecze szachowe. Każdy z uczestników zagrał pięć meczy. Nad całością czuwali organizatorzy turnieju: Agnieszka Pakuła i Bogusław Kabała.

Podczas meczu były przestrzegane zasady fair play, wszyscy uczestnicy dzielnie walczyli. Każdej partii towarzyszyło wiele emocji. Najlepszymi z najlepszych okazali się:

w kategorii klas III – IV:

1 miejsce Oskar Zyzik – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym
2 miejsce Natalia Blajerska – Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu
3 miejsce Damian Działak - Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym
4 miejsce Adam Piaszczyk - Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym

w kategorii klas V – VI:

1 miejsce Karol Homik - Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym
2 miejsce Dawid Wątły - Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym
3 miejsce Piotr Wiśnios – Szkoła Podstawowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kierzu Niedźwiedzim
4 miejsce Wojciech Kawa – Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu

w kategorii klas VII – III GIM

1 miejsce Mateusz Wątły - Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym
2 miejsce Jakub Goliński - Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym
3 miejsce Konrad Sieczka – Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym

Puchary i dyplomy dla zwycięzców wręczył wójt Gminy Skarżysko Kościelne – Jacek Bryzik i wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym – Beata Pastuszka.

Nagrody zostały ufundowane przez Pana Wójta, za co składamy serdeczne podziękowania.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom sukcesów i zapraszamy za rok.