Dzień Dziecka i sportu

W dniu 3.06.2019 odbył się Dzień Dziecka i sportu w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym. Udało się zrealizować plan dnia który przedstawiał się następująco:

8.00-10.00 Marsz po zdrowie po najbliższej okolicy
10.00-10.30 Rozgrzewka taneczna, zumba, belgijka
10.30-12.30 Egzamin na kartę rowerową, mgr Grzegorz Niewczas

Zajęcia w dwóch blokach:

10.30-12.30
I. Klasy ósme i gimnazjalne – projekcja filmu, gry planszowe
II. Klasy czwarte i piąte – międzyklasowy turniej gier i zabaw (sprawnościowy tor przeszkód, przeciąganie liny, strzały do bramki)

12.30-14.00

I. Klasy ósme i gimnazjalne – międzyklasowy turniej gier i zabaw (sprawnościowy tor przeszkód, przeciąganie liny, strzały do bramki)
II. Klasy czwarte i piąte – projekcja filmu, gry planszowe

We wszystkich konkurencjach wręczono dyplomy. Za konkurencje sportowe odpowiedzialni byli nauczyciele wychowania fizycznego mgr Anna Miernik, mgr Bogusław Kabał, mgr Tomasz Kobierski. Opiekę nad klasami sprawowali wychowawcy. Na koniec imprezy podsumowano europejski tydzień sportu w szkole. Nagrodzono zwycięzców w V memoriale im. Pawła Rokity:

Dziewczęta
1. Wiktoria Potrzeszcz
2. Monika Król
3. Weronika Derlatka

Chłopcy
1. Jakub Stępniewski
2. Mateusz Ulewiński
3. Konrad Sieczka

Otrzymali oni pamiątkowe kubki ufundowane przez Annę Rokitę oraz dyplomy i medale. Za turniej tenisa stołowego został wyróżniony Adam Kapusta.