W naszej szkole odbyło się szkolenie „ Bezpieczne korzystanie z akwenów wodnych”

W ramach realizacji projektu „ Umiem pływać” odbyły się w szkołach szkolenia dotyczące tematu "Bezpieczne korzystanie z akwenów wodnych ".

W Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym także odbyło się takie spotkanie dla wszystkich uczniów klas I-III. Zajęcia prowadził p. Michał Jabłoński ze ŚWOPR w Kielcach, który ciekawie , przekazywał uczniom wiedzę dotyczącą prawidłowego korzystania z akwenów wodnych. Zapoznał uczniów z numerami alarmowymi oraz z oznaczeniami obowiązującymi na kąpieliskach. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach bombardując instruktora lawiną pytań.
Przygotowane zajęcia obejmowały również podstawowe informacje
związane z udzielaniem pierwszej pomocy oraz zabezpieczaniem miejsc związanych ze zdarzeniami, które mogą mieć miejsce nad wodą.
Realizujący zajęcia p. Michał uczulił obecnych na to, by pływali tylko w miejscach wyznaczonych i strzeżonych przez ratowników. Do takich miejsc zaliczają się pływalnie, kąpieliska ograniczone bojami, dokładnie sprawdzone i zatwierdzone pod kątem powszechnego użytku. Z kąpieliska można korzystać tylko wówczas gdy na maszcie kąpieliska jest zawieszona biała flaga oznaczająca kąpiel bezpieczną. Uczulił podopiecznych na unikanie „ samotnych”, pojedynczych kąpieli z dala od brzegu i osób dorosłych oraz unikanie kąpieli w wodzie niesprawdzonej. Instruktor podkreślił szczególnie mocno, iż nie wolno samodzielnie, bez wsparcia podejmować akcji ratowniczych. Zagadnienia te są szczególnie ważne w obliczu nadchodzącego letniego wypoczynku.


Koordynator projektu „ Umiem pływać”: Marzanna Dręga