Podsumowanie projektu „ Umiem pływać”

Projekt powszechnej nauki pływania „ Umiem Pływać” to program wdrożony i finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Lokalne Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Adresowany był do uczniów klas I-III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakładał systematyczny i powszechny udział uczniów w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.
Gmina Skarżysko Kościelne także przystąpiła do realizacji tego projektu. W projekcie uczestniczyły 2 grupy pływackie ze Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym, każda liczyła około 15 osób. Zajęcia pływackie były nieodpłatne. Ich realizacja przebiegała w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 11 czerwca 2019 roku. Dzieci uczestniczące w programie w każdy poniedziałek i wtorek wyjeżdżały na lekcje nauki pływania. Zajęcia prowadzone były na terenie krytej pływalni w Starachowicach. Dowóz dzieci na basen i z powrotem został zorganizowany przez Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym.
Koordynatorem projektu „ Umiem pływać” był Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach. Z pozyskanej w Ministerstwie Sportu i Turystyki dotacji klub finansował dla uczestników projektu korzystanie z basenu i wynagrodzenie dla instruktorów.
Koordynatorem szkolnym projektu była pani Marzanna Dręga, która we współpracy z panią Anastazją Górzyńską pełniły rolę opiekunów podczas każdego wyjazdu. Instruktorami pływackimi byli dwaj przesympatyczni instruktorzy w osobach: p. Patryk Bebelski oraz p. Konrad Krawczyk, którzy dzielnie stawiali czoło opornym uczniom i przełamywali nękające ich obawy przed wodą. Dzieci korzystały z nauki pływania bardzo chętnie. Realizacja projektu przebiegała sprawnie, zgodnie z założeniami. Zajęcia umożliwiły dzieciom nabycie podstawowych umiejętności pływania.
Zakończenie, a tym samym podsumowanie projektu odbyło się 11 czerwca 2019 roku na krytej pływalni w Starachowicach. W wydarzeniu uczestniczyły wszystkie dzieci biorące udział w realizowanym projekcie. Mieli oni możliwość zaprezentować nabyte umiejętności pływackie. Otrzymane certyfikaty i stosowne naklejki dla każdego uczestnika były potwierdzeniem ukończenia podstawowego kursu pływania.

Koordynator projektu: Marzanna Dręga