W dniu 15 września 2019 roku w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbył się Rajd Rowerowy „Szklakiem miejsc pamięci w gminie Skarżysko Kościelne”.

W imprezie wzięło udział 34 osoby w różnym wieku. Uczestnicy rajdu odbyli podróż w czasie, po historii Gminy Skarżysko Kościelne, powiatu skarżyskiego i  naszego kraju. Przewodnikiem w tej podroży był społecznik Pan Marian Gładyś który dostarczył uczestnikom wielu cennych informacji na temat miejsc pamięci na terenie Gminy Skarżysko Kościelne i „Drogi Polski do Niepodległości”. Przybliżonych zostało wiele dat, postaci i miejsc.  Wiele ciekawostek historycznych przekazał uczestnikom radny gminy Pan Paweł Wiatr. Rajd pamięci wyruszył spod Kościoła Parafialnego w Skarżysku Kościelnym przez teren Grzybowej Góry, Kierza Niedźwiedziego, Świerczka i Lipowego Pola. Uczestnicy rajdu przejechali około 27 km.

Rajd został zorganizowany przez Gminę Skarżysko Kościelne, Gminną Bibliotekę Publiczną
w Skarżysku Kościelnym i Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Wójt Gminy Skarżysko Kościelne.