Egzamin gimnazjalny 2017. Wyniki w powiecie skarżyskim. Skarżysko-Kościelne najlepsze.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin....

Read more
Egzamin gimnazjalny 2015 - wyniki w powiecie skarżyskim. Kościelne najlepsze, katastrofa w Łącznej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin. Wyniki...

Read more
Egzamin gimnazjalny 2014. Skarżysko Kościelne najlepsze w powiecie

W poniedziałek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminów gimnazjalnych w poszczególnych powiatach i...

Read more

Spotkanie poświęcone bezpieczeństwu uczniów w szkole i poza nią

5 października w naszej szkole odbyło się spotkanie poświęcone bezpieczeństwu w szkole i poza nią.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele policji, straży oraz pracownik bhp.

Strażak mówił w jaki sposób należy się zachowywać w razie zaistniałego pożaru, kogo powiadamiać. Przedstawiciel policji przestrzegał uczniów przed rozmowami z obcymi osobami, wsiadaniem do nieznajomych samochodów. Zwrócił szczególną uwagę uczniom aby nigdy biernie się nie przyglądali kiedy koledze dzieje się krzywda. Jeżeli zauważą coś niepokojącego powiadamiali starszych lub bezpośrednio policję.

Pracownik dbający o bezpieczeństwo w szkole przypomniał uczniom jak należy zachowywać się na korytarzach szkolnych, w salach lekcyjnych, gdzie w szkole znajdują się gaśnice p.poż. oraz wyjścia ewakuacyjne.

Uczniowie z wielką uwagą słuchali prelekcji i poprawnie odpowiadali na zadawane pytania. Zobacz GALERIĘ