Egzamin gimnazjalny 2017. Wyniki w powiecie skarżyskim. Skarżysko-Kościelne najlepsze.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin....

Read more
Egzamin gimnazjalny 2015 - wyniki w powiecie skarżyskim. Kościelne najlepsze, katastrofa w Łącznej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin. Wyniki...

Read more
Egzamin gimnazjalny 2014. Skarżysko Kościelne najlepsze w powiecie

W poniedziałek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminów gimnazjalnych w poszczególnych powiatach i...

Read more

„Od serca dla serca”

Pod takim hasłem rozpoczęto akcję zbiórkę żywności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Do akcji tej włączyli się wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Uczniowie z Gimnazjum kwestowali w sklepach spożywczych zbierając produkty spożywcze.

Uczennice z klasy VI a, pod opieką pani Agnieszki Pakuły, sprzedają również serduszka. Dochód z tej akcji zostanie przeznaczony na zakupienie produktów spożywczych niezbędnych do godnego spędzenia Świąt Bożego Narodzenia.

Akcja ta ma na celu wzbudzenie wśród uczniów opieki nad słabszymi jak również dzielenie się wszystkim z innymi ludźmi.

Nad całością czuwają wszyscy wychowawcy.