Egzamin gimnazjalny 2017. Wyniki w powiecie skarżyskim. Skarżysko-Kościelne najlepsze.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin....

Read more
Egzamin gimnazjalny 2015 - wyniki w powiecie skarżyskim. Kościelne najlepsze, katastrofa w Łącznej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin. Wyniki...

Read more
Egzamin gimnazjalny 2014. Skarżysko Kościelne najlepsze w powiecie

W poniedziałek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminów gimnazjalnych w poszczególnych powiatach i...

Read more

Podsumowanie tygodnia uprzejmości

06.12.2011 odbyło sie podsumowanie Tygodnia Uprzejmości, podczas którego realizowano hasło: „Bądź kulturalny przyjacielu, niekulturalnych jest tak wielu.”

W ramach niego odbyły się:

•zajęcia mające na celu zachęcenie do stosowania magicznych 5 słów (proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia)

•zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem :burzy mózgów” mające na celu stworzenie Kodeksu Kulturalnego Ucznia

•zajęcia plastyczne związane ze stosowaniem zasad uprzejmości

•zabawa w „Anioł Stróża” mająca na celu czuwanie nad właściwym zachowaniem swojego podopiecznego

•nauka wiersza „Dzień dobry”

•wybory najkulturalniejszego ucznia/uczennicy

Pani L. Mirkowska i M. Dręga podsumowujące spotkanie rozpoczęły od przypomnienia okrzyku szkoły „W naszej szkole panowie i panie wiedzą co znaczy dobre wychowanie” Następnie przedstawiono graficzne opracowanie Kodeksu Kulturalnego Ucznia oraz 5 magicznych kluczy, które umieszczone zostaną na tablicy SU.

Uczniowie klas I-VI zaprezentowali wiersz „Dzień dobry”. Z kolei p. Dyrektor D.Gibas wręczyła dyplomy i symboliczne nagrody uczniom, którzy zostali wytypowani z poszczególnych klas jako ci, którzy w tym tygodniu byli wzorem do naśladowania dla innych. Byli to:

kl I- Patryk Paź, Filip Pham Van

kl II- Julia Kupis, Wiktoria Czarnota

kl IIIa- Magdalena Niziołek, Magdalena Kobierska

kl IIIb- Patryk Słomka, Gabrysia Kużdub

kl IV- Ewa Kosela, Kacper Gładyś

kl Va- Julia Walachnia, Piotr Derlatka

kl Vb- Dawid Obara, Jakub Bonio

kl VIa- Patrycja Szymańska, Ola Wiaderny

kl VIb- Kamila Król, Karolina Adamczyk

Każda klasa otrzymała reguły zachowania obowiązujących w szkole w stosunku do kolegów i koleżanek. Reguły te zostaną umieszczone w poszczególnych salach lekcyjnych.

Marzanna Dręga