Egzamin gimnazjalny 2017. Wyniki w powiecie skarżyskim. Skarżysko-Kościelne najlepsze.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin....

Read more
Egzamin gimnazjalny 2015 - wyniki w powiecie skarżyskim. Kościelne najlepsze, katastrofa w Łącznej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin. Wyniki...

Read more
Egzamin gimnazjalny 2014. Skarżysko Kościelne najlepsze w powiecie

W poniedziałek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminów gimnazjalnych w poszczególnych powiatach i...

Read more

„dzień zimy”

W naszej placówce w pierwszych dniach marca przedstawicielki Samorząd Uczniowskiego Karolina Kustra, Aleksandra Wiaderny, Natalia Węgłowska i Patrycja Szymańska pod opieką pani Marzanny Dręga i pani Lidii Mirkowskiej zorganizowały dzień integracyjny pod hasłem „Dzień Zimy”.

Przebiegał on na poziomie poszczególnych klas.

W klasach I - III przeprowadzono spotkanie pod hasłem „Podróż do krainy Wiecznych Lodów”. Celem tego spotkania było utrwalenie wiadomości związanych za współistnieniem człowieka i przyrody, kształcenie umiejętności spostrzegania, nazywania i wyrażania swoich uczuć, komunikowania sie innych oraz integrowanie wychowanków poprzez stworzenie warunków do wspólnych przeżyć. Podczas spotkania uczniowie realizowali różnorodne zadania: uczestniczyli w zabawach integracyjnych oraz muzyczno - ruchowych, w działalności plastycznej, w działaniach związanych z wiadomościami i umiejętnościami czerpanymi z edukacji polonistycznej i środowiskowej. Odpowiadali na zadawane pytania, wyszukiwali w zadaniach ukrytych wyrazów, rozwiązywali krzyżówki oraz odgadywali skąd pochodzą czytane fragmenty.

Spontaniczna atmosfera, uśmiechy na twarzach i różnego rodzaju emocje świadczyło o miłym spotkaniu.

W klasach IV – VI zorganizowano „Zimową spartakiadę”, której celem była integracja wychowanków, poprzez stworzenie warunków do wspólnie spędzanych chwil, pogłębienie odpowiedzialności współuczestników zabawy, rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej. Uczniowie podzieleni na grupy rywalizowali ze sobą w różnych konkurencjach. Wśród nich były: jazda na nartach (narty zastąpiła flanelowa szmatka), jazda na łyżwach (czyli na gazetach), jazda na sankach, które zastąpiły worki gimnastyczne, bitwa na papierowe śnieżki oraz klejenie bałwana i wykonanie zimowego stroju. Zobacz GALERIĘ

Całemu spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera. Dzieci wspólnie pracowały i dążyły do osiągnięcia celu.

Marzanna Dręga