Egzamin gimnazjalny 2017. Wyniki w powiecie skarżyskim. Skarżysko-Kościelne najlepsze.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin....

Read more
Egzamin gimnazjalny 2015 - wyniki w powiecie skarżyskim. Kościelne najlepsze, katastrofa w Łącznej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin. Wyniki...

Read more
Egzamin gimnazjalny 2014. Skarżysko Kościelne najlepsze w powiecie

W poniedziałek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminów gimnazjalnych w poszczególnych powiatach i...

Read more

Dzień Profilaktyki

W Zespole Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki odbył się Dzień Profilaktyki zorganizowany przez dyrekcję i pedagoga.

Dla uczniów zostały zorganizowane dwugodzinne spotkania multimedialne z podziałem na kategorie wiekowe: klasy I –III, IV – VI szkoły podstawowej oraz I, II – III gimnazjum. Spotkania prowadziło dwóch trenerów z Małopolskiego Centrum Profilaktyki. Dla klas I – III w ramach „opowieści dobrej treści” spotkanie było pod tytułem „Pokonać stworka agresorka” – zajęcia uczyły umiejętności wyrażania emocji, akceptacji uczuć przeżywanych przez inne osoby, uświadamiały przyczyny agresji, sposobów radzenia sobie z nią, pozwalały określić, które zachowania są właściwe, a które niewłaściwe, współpracy w grupie. Dla uczniów starszych w ramach „dobrych wyborów” zorganizowano warsztaty „uczeń wolny od używek” rozwijające umiejętności decydowania o sobie, ochrony przed używkami, wyposażenia uczniów w odpowiednie metody przeciwstawiania się namowom otoczenia. Niezmiernie ważne jest, aby każdy uczeń wiedział, co jest dla niego dobre, a co nie, co przynosi korzyści, jaki wpływ na przyszłość ma wybór, jaki dokonuje. Zobacz GALERIĘ

Renata Wiatr