Egzamin gimnazjalny 2017. Wyniki w powiecie skarżyskim. Skarżysko-Kościelne najlepsze.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin....

Read more
Egzamin gimnazjalny 2015 - wyniki w powiecie skarżyskim. Kościelne najlepsze, katastrofa w Łącznej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin. Wyniki...

Read more
Egzamin gimnazjalny 2014. Skarżysko Kościelne najlepsze w powiecie

W poniedziałek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminów gimnazjalnych w poszczególnych powiatach i...

Read more

W trosce o bezpieczeństwo gimnazjalistów – spotkanie I

21 marca 2013r. w Zespole Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym odbyło się spotkanie zorganizowane przez dyrekcję szkoły i pedagoga szkolnego dla uczniów klas pierwszych gimnazjum z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji ze Skarżyska – Kamiennej.

Prelekcję dla uczniów poprowadzili sierż. szt. Anna Terlecka i sierż. szt. Damian Szwagierek. Spotkanie z uczniami było podzielone na dwie części. Pierwsza część dotyczyła zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zagrożeń, jakie Internet ze sobą niesie – cyberprzemocy, cyberprzestępczości. Funkcjonariusze zaprezentowali uczniom film „W Sieci. TV”. Później była pogadanka i dyskusja z uczniami na temat problemu przemocy rówieśniczej oraz zjawisku uwodzenia w sieci. Druga część zajęć poświęcona była odpowiedzialności prawnej nieletnich, którą nakłada na nich Ustawa z dn. 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Uczniowie dowiedzieli się, kiedy i w jakich sytuacjach będą ponosili prawne konsekwencje swoich czynów.

Powyższe zajęcia, tematyka ich spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów jak i kadry pedagogicznej.

Renata Wiatr