Egzamin gimnazjalny 2017. Wyniki w powiecie skarżyskim. Skarżysko-Kościelne najlepsze.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin....

Read more
Egzamin gimnazjalny 2015 - wyniki w powiecie skarżyskim. Kościelne najlepsze, katastrofa w Łącznej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin. Wyniki...

Read more
Egzamin gimnazjalny 2014. Skarżysko Kościelne najlepsze w powiecie

W poniedziałek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminów gimnazjalnych w poszczególnych powiatach i...

Read more

W trosce o bezpieczeństwo gimnazjalistów – spotkanie II

18 kwietnia 2013r. w Zespole Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym odbyło się kolejne spotkanie zorganizowane przez dyrekcję szkoły i pedagoga szkolnego z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji - tym razem spotkanie zorganizowano dla klas drugich gimnazjum.

Prelekcję dla uczniów prowadziła sierż. szt. Anna Terlecka. Spotkanie podobnie jak dla klas pierwszych podzielone było na dwie części. Pierwsza część dotyczyła bezpiecznego i efektywnego korzystania z mediów elektronicznych przez młodzież, cyberprzemocy oraz problemu uwodzenia w sieci, przestępczości teleinformacyjnej. Tematyka dotyczyła również rozsądnego korzystania z serwisów społecznościowych. Uczniom zaprezentowano film „W Sieci. TV”. Później była pogadanka i dyskusja z uczniami. Druga część zajęć poświęcona była odpowiedzialności prawnej nieletnich, którą nakłada na nich Ustawa z dn. 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.  Uczniowie dowiedzieli się, kiedy i w jakich sytuacjach będą ponosili prawne konsekwencje swoich czynów, dowiedzieli się o Krajowym Rejestrze Karnym – jakie są konsekwencje bycia umieszczonym w nim np. w życiu dorosłym. Zobacz GALERIĘ

Renata Wiatr