Egzamin gimnazjalny 2017. Wyniki w powiecie skarżyskim. Skarżysko-Kościelne najlepsze.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin....

Read more
Egzamin gimnazjalny 2015 - wyniki w powiecie skarżyskim. Kościelne najlepsze, katastrofa w Łącznej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin. Wyniki...

Read more
Egzamin gimnazjalny 2014. Skarżysko Kościelne najlepsze w powiecie

W poniedziałek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminów gimnazjalnych w poszczególnych powiatach i...

Read more

Zajęcia z profilaktyki uzależnień „Młodość Bez Narkotyków”

W Zespole Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym dla uczniów gimnazjum w ramach XI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki dyrekcja i pedagog szkolny zorganizowali zajęcia z profilaktyki uzależnień „Młodość Bez Narkotyków” prowadzone przez specjalistę terapii uzależnień, profilaktyka Stowarzyszenia Pomocy „ARKA NOEGO” p. Sławomira Barańczyka.

Zajęcia odbyły się w każdej klasie w formie dwugodzinnych warsztatów.

Uczniowie poznali zagrożenia, jakie ze sobą niosą używki, omówione zostały powody sięgania po nie, skutki ich przyjmowania – zarówno zdrowotne, społeczne jak i prawne oraz działania tzw. pułapki uzależnienia. Ponadto podczas zajęć uczniowie zapoznali się z prezentacjami multimedialnymi dotyczącymi używek, puzzlami dydaktycznymi „Prawdy i mity na temat narkotyków” oraz, co bardzo uatrakcyjniło zajęcia z Alkogoglami, które służą do demonstracji upośledzenia zmysłów występującego po spożyciu alkoholu – widzimy w nich świat tak, jak widzi go osoba będąca pod wpływem alkoholu, czyli jest obniżona koncentracja, spowolniony czas reakcji, trudności z określeniem kierunków, zmiany w ocenie odległości, zniekształcenie widzianego obrazu. Dzięki Alkogoglom odczuwamy jaki wpływ na organizm człowieka ma alkohol.

Podczas profilaktyki terapeuta starał się odpowiedzieć na pytania, które najczęściej nurtują młodych ludzi np. dlaczego sięgamy po narkotyki, dlaczego się uzależniamy, od kiedy jest się uzależnionym?

Powyższe zajęcia miały na celu nie tylko przekazanie wiedzy o uzależnieniach i trudnościach młodych ludzi w podejmowaniu decyzji ale także miały wskazać, jak w asertywny sposób mówić „nie” wobec propozycji przyjmowania narkotyków, alkoholu i nikotyny. W przypadku młodych ludzi bardzo ważną cechą jest umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb i asertywnego ich wyrażania. Zobacz GALERIĘ

Renata Wiatr