Egzamin gimnazjalny 2017. Wyniki w powiecie skarżyskim. Skarżysko-Kościelne najlepsze.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin....

Read more
Egzamin gimnazjalny 2015 - wyniki w powiecie skarżyskim. Kościelne najlepsze, katastrofa w Łącznej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin. Wyniki...

Read more
Egzamin gimnazjalny 2014. Skarżysko Kościelne najlepsze w powiecie

W poniedziałek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminów gimnazjalnych w poszczególnych powiatach i...

Read more

Spotkanie z dzielnicowym

W piątek 22 listopada 2013 r. do Zespołu Szkól Publicznych w Skarżysku Kościelnym zaproszony został st. sierż. Ireneusz Borowiec - dzielnicowy w Skarżysku Kościelnym.

Dzięki współpracy wychowawczyni klasy szóstej Katarzyny Malik, Pedagoga Szkoły pani Renaty Wiatr i Agaty Guli (jednego z rodziców uczniów klasy szóstej) udało się przeprowadzić zajęcia dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz zachowań niosących różnorodne zagrożenia i odpowiedzialności prawnej. Na wstępie spotkania z uczniami z klasy szóstej, st. sierż. Ireneusz Borowiec przedstawił się i opowiedział klika zdań o sobie oraz o swoich obowiązkach i zadaniach jako dzielnicowy. Następnie przedstawił rolę i zadania policji oraz sposób organizacji Komendy Powiatowej w Skarżysku-Kamiennej. W dalszej części Funkcjonariusz Policji starał się uświadomić uczniom jaka czeka ich odpowiedzialność za popełnione czyny karalne. Na przykładzie prezentacji multimedialnej, mówił również jak nie stać się ofiarą przestępstwa i gdzie szukać pomocy. Młodzież dowiedziała się jakie konsekwencje może ponieść za stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych. Ponadto Policjant omówił do czego prowadzi nadużywanie alkoholu, palenie papierosów oraz włóczęgostwo związane z ucieczkami z lekcji. Celem spotkania było uświadomienie młodzieży, że drobne - ich zdaniem przewinienie, może skończyć się wyrokiem sądowym i mieć nieodwracalny wpływ na ich przyszłość. Uczniowie usłyszeli również ostrzeżenia dotyczące nieprawidłowego korzystania z telefonów komórkowych i Internetu oraz praktyczne wskazówki bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania się w szkole oraz poza nią. Spotkanie było ukierunkowane na kształtowanie u uczniów postawy rozwagi i odpowiedzialności za własne czyny, a także umiejętności dokonywania właściwych, świadomych wyborów.

Katarzyna Malik