Spis treści

Statut (SP)
Statut (aneks)

Szkolne procedury bezpieczeństwa (pdf)

Pomocne instytucje, kontakt (pdf)

Plan rozwoju szkoły (SP)

Plan lekcji (SP)

Wykaz podręczników szkolnych (pdf)

Podanie do Szkoły Podstawowej (pdf)
Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych (SP)

RODO klauzula informacyjna - dla uczniów, rodziców
RODO klauzula informacyjna - dla pracowników
RODO klauzula informacyjna - dla pracownikow ubiegających się o pomoc z ZFŚS
RODO klauzula informacyjna - dla kandydatów do pracy
RODO klauzula informacyjna - dla kontrahentów, dostawców, umowach zlecenia
RODO klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

raport z ewaluacji zewnętrznej (SP)
raport z ewaluacji zewnętrznej (GIM)
______________________________________________________________________________

***  wszelkie uwagi i opinie dotyczące dokumentów szkolnych prosimy kierować na adres szkoły:

SP w Skarżysku Kościelnym
26-115 Skarżysko Kościelne
ul. Szkolna 5