Dokumenty

Spis treści

Statut (SP)
Statut (aneks)

Szkolne procedury bezpieczeństwa (pdf)
Pomocne instytucje, kontakt (pdf)

Plan rozwoju szkoły (SP)

Plan lekcji (SP)

Podanie do Szkoły Podstawowej (SP)
Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych (SP)

RODO klauzula informacyjna - monitoring
RODO klauzula informacyjna - dane osobowe
RODO klauzula informacyjna - kandydaci do pracy

raport z ewaluacji zewnętrznej (SP)
raport z ewaluacji zewnętrznej (GIM)
______________________________________________________________________________

***  wszelkie uwagi i opinie dotyczące dokumentów szkolnych prosimy kierować na adres szkoły:

SP w Skarżysku Kościelnym
26-115 Skarżysko Kościelne
ul. Szkolna 5