+ Regulamin Rady Rodziców (pdf)

W Szkole Podstawowej działa Rada Rodziców.
Rada Rodziców towarzyszy młodzieży i nauczycielom w realizowaniu wszystkich ważnych działań. Pomaga w opiece nad uczniami w czasie wycieczek, rajdów, dyskotek szkolnych. Bierze udział w organizacji i wspiera finansowo coroczne bale gimnazjalne i zabawy choinkowe. Rada Rodziców gromadzi fundusze, które pochodzą z dobrowolnych składek i darowizn. Przeznaczone są one, między innymi, na nagrody w konkursach i zawodach sportowych, zakup książek, dyplomów, organizację uroczystości szkolnych, itp.
Każda otrzymana wpłata pozwala na realizacje przedsięwzięć służących naszym dzieciom. Dlatego liczymy na rodzicielską hojność oraz zaangażowanie w szkolne życie naszych dzieci.
Z przedstawicielami Rady Rodziców spotykamy się w czasie uroczystości szkolnych, apeli, kiedy to chętnie przemawiają do zebranych z serdecznymi życzeniami, gratulacjami i bukietami kwiatów.


Numer konta Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym
B.S Wąchock
Oddział Skarżysko Kościelne
39 8523 0004 0013 1137 2000 0001