Egzamin gimnazjalny 2017. Wyniki w powiecie skarżyskim. Skarżysko-Kościelne najlepsze.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin....

Read more
Egzamin gimnazjalny 2015 - wyniki w powiecie skarżyskim. Kościelne najlepsze, katastrofa w Łącznej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin. Wyniki...

Read more
Egzamin gimnazjalny 2014. Skarżysko Kościelne najlepsze w powiecie

W poniedziałek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminów gimnazjalnych w poszczególnych powiatach i...

Read more

Rozstrzygnięcie konkursu „Bezpieczne zabawy zimą”

W Szkole Podstawowej im. St. Staszica w Skarżysku Kościelnym przez wychowawcę świetlicy M.Lisowską i pedagog R.Wiatr został ogłoszony konkurs profilaktyczno – plastyczny „Bezpieczne zabawy zimą”. Prace wykonali uczniowie z klas I- III. Uczestnikom konkursu dziękujemy za aktywność i wykonane prace.