Jubileusz szkoły

24 listopada 2001r Zaproszono i ugoszczono absolwentów szkoły o czym pisała lokalna prasa w artykule pod tytułem „Wspominali absolwenci”.