W ramach realizacji projektu „ Umiem pływać” odbyły się w szkołach szkolenia dotyczące tematu "Bezpieczne korzystanie z akwenów wodnych ".

Uczniowie klasy VI, VII SP w Skarżysku Kościelnym  po  raz  kolejny  wyjechali  na Zieloną Szkołę , tym  razem  do  Pokrzywnej  w  województwie Opolskim  niedaleko  granicy  z  Czechami .

W dniu 3.06.2019 odbył się Dzień Dziecka i sportu w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym. Udało się zrealizować plan dnia który przedstawiał się następująco: